Dobrotvorne organizacije u historiji muslimana

Dobrotvorne organizacije u historiji muslimana

Jedan od najistaknutijih pokazatelja da je smisao dobročinstva, osjećaj pomaganja i solidarnosti duboko ukorijenjen u historiji muslimana jeste mnoštvo organizacija koje se brinu o dobrobiti čovjeka i dobročinstvu prema njemu. Čini me srećnim da na ovim stranicama prenesem ono što je napisao veliki misionar (da'ija), fenomenalan čovjek, šejh dr. Mustafa es-Siba'i, r.h.m., u svojoj vrijednoj … Opširnije