Vjera je savjet

Vjera je savjet

Prenosi Muslim u svom Sahihu od Temima ibn Evsa ed-Darija, r.a., da je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Temim pripovijeda: „Rekosmo: Za koga, o, Božiji Poslaniče?“ Reče: „Za Allaha, Njegovu Knjigu, Njegovog poslanika, za vođe muslimana i njihov narod! “. Ovaj kratki i jasni hadis jedan je … Opširnije