Vječno kajanje nevjernika u džehennemu

Vječno kajanje nevjernika u džehennemu
Vječno kajanje nevjernika u džehennemu

Kad nevjernici vide težinu kazne u Džehennemu zažalit će što nisu vjerovali na ‎Dunjaluku. Ali, to im neće nimalo pomoći. Na ovom svijetu imali su dovoljno prilika koje ‎nisu iskoristili. Kad ovo spoznaju proklinjat će sve one koji su ih skretali sa Allahovog ‎puta i koji su ih navodili na grijehe. ‎

Njihovo stanje Kur’an opisuje na sljedeći način:‎

‎„Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: „Kamo sreće ‎da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!“ I govorit će: „Gospodaru ‎naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta ‎odveli; Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom ‎velikim!“ (El- Ahzab:66-68); “I kad koji dođe pred Nas, reći će: „Kamo sreće da je ‎između mene i tebe bila tolika razdaljina kolika je između istoka i zapada! Kako si ‎ti bio zao drug!“ Toga dana vam neće od korisit biti što ćete zajedno u muci biti, ‎kad je jasno da ste druge Allahu ravnim smatrali“ (Ez-Zuhruf: 38,39).‎

Kao što navedeni ajeti kažu, oni se nadaju da će sebi olakšati kaznu tako što će ‎svaliti odgovornost na druge i drugima prebaciti krivicu za svoje skretanje sa Pravog ‎puta. Allah, dž.š., je svakom čovjeku dao savjest i slobodnu volju da se odluči za put ‎kojim želi ići u svom životu. Svakom čovjeku su ponuđene dvije alternative: ispravna i ‎pogrešna, istina i laž, tako da može slobodno da donese svoju odluku. ‎

Sa ovim znanjem i sopstvenom voljom svaki čovjek donosi odluku o svom ‎budućem životnom putu. Allah, dž.š., zna šta je u svakom čovjeku duboko skriveno. I oni ‎koji zavode druge i oni koji budu zavedeni bit će stanovnici u Džehennemu gdje će ‎ispaštati kaznu. Tog dana neće niko nositi tuđi grijeh.‎

Mnogi ljudi pomisle na kaznu koja ih čeka na Ahiretu u onom trenutku kad počnu ‎da rade neko loše djelo ili kada ih neko nagovara na to. Ali taj osjećaj potisnu kao manje ‎bitnu ili čak nebitnu činjenicu. Oni daju jedni drugima oslonac u potiskivanju i ‎zanemarivanju ove istine tako što se međusobno šale govoreći: “Ja ću preuzeti ‎odgovornost za tvoje grijehe.“ I šejtan im pravi lijepe ponude i mami ih u svoju zamku, ali ‎ajetima: “A ono što smo mu dali – naslijediti, i sam-samcat će Nam se vratiti“ (El-‎Merjem: 80), Allah, dž.š., pokazuje da im ovakva obećanja ni od kakve koristi neće biti. ‎Na Sudnjem danu će nevjernici shvatiti da su sami i da čovjek na Ahiretu nema ni ‎jednog prijatelja niti spasitelja, osim Allaha, dž.š. U Džehennemu će njihovi tzv. prijatelji i ‎‎„dobronamjerni“ savjetnici od njih leđa okretati. Također, će šejtan, koga su oni uzeli za ‎zaštitnika, kazati:‎

‎„Allah vam je pravo obećanje dao, a ja sam vam svoja obećanja iznevjerio; ‎ali ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se ‎odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe, niti ja mogu vama pomoći niti vi ‎možete pomoći meni. Ja nemam ništa s tim što ste me prije smatrali Njemu ‎ravnim.“ Nevjernike sigurno čeka bolna patnja“ (Ibrahim: 22).‎

Izdaja onih u koje su se oni pouzdali, bit će nevjernicima jedan dalji razlog za ‎kajanje. U tom trenutku će im postati jasno da nikad i nije postojalo drugo utočište osim ‎kod Allaha dž.š. Međutim, ova spoznaja za njih neće biti ni od kakve pomoći, samo će ‎povećati njihovu patnju, bol i kajanje. Tog dana će se svađati jedni s drugima i priznavat ‎će jedni drugima svoje grijehe:‎

‎„I oni će, svađajući se u njemu, govoriti: „Allaha nam, bili smo, doista, u ‎očitoj zabludi. Kad smo vas sa Gospodarom svjetova izjednačavali, a na ‎stranputicu su nas naveli zlikovci, pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja. ‎‎– Da nam je samo da se povratimo, pa da postanemo vjernici!“ (Eš-Šu'ara: 96-102).‎

Kao što govore navedeni ajeti, nevjernici će silno željeti da se vrate na Dunjaluku ‎i da čine dobro, da bi onda zaradili Allahovu milost na Ahiretu. Ova želja će ostati ‎neostvarena. Oni će shvatiti da su stvari za kojima su trčali na Dunjaluku kao npr.: ‎bogatstvo, karijera, ljepota itd., na Ahiretu biti skroz bezvrijedne. Kur’an citira neke ‎njihove izjave pokajanja:‎

‎„A onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će: „Kamo sreće da mi ‎knjiga moja ni data nije i da ni saznao nisam za obračun svoj! Kamo sreće da me ‎je smrt dokrajčila. – Bogatstvo moje mi nije od koristi, snage moje nema više!“ ‎‎„Držite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri pržite, a onda ga u sindžire ‎sedamdeset lakata duge vežite, jer on u Allaha velikog nije vjerovao i da se ‎nahrani nevoljnika – nije nagovarao; Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja“ ‎‎(El-Hakka: 25-35); „I kad se tog Dana primakne Džehennem; tada će se čovjek ‎sjetiti – a na što mu je sjećanje?! – I reći: „ Kamo sreće da sam se za ovaj život ‎pripremio!“ (El-Fedžr: 23,24).‎

Ljepote koje će vjernici sresti u Džennetu, će dovesti patnje nevjernika na još veći ‎stepen kada vide neizmjernu razliku prebivališta vjernika i njihovog prebivališta. Kur’an ‎eksplicite opisuje razliku stanovnika Dženneta i stanovnika Džehennema. Izgled ‎stanovnika Džehennema Kur’an opisuje na sljedeći način: ‎

‎„Oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici“ (El-Kalem: 42); „Neka ‎lica toga dana će čađava biti“ (El-Kijame: 24).‎

Nasuprot tome, lica stanovnika Dženneta opisuju se na sljedeći način:‎

‎„Neka lica tog Dana bit će blistava, nasmijana, radosna“ (‘Abese: 38,39).‎

Nevjernici neće imati druge hrane osim ključale vode, gnoja, trnja i plodova drveta ‎zekkum. Vjernici će imati med i mlijeko koje će u slapovima teći, čaše pune ukusnih ‎pića, sve vrste voća i sve što budu željeli. Jedan ajet opisuje hranu stanovnika ‎Dženneta:‎

‎„Zar je Džennet, koji je obećan onima koji se Allaha boje – u kojem su rijeke ‎od vode neustajale i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa, i rijeke od vina, ‎prijatna onima koji piju, i rijeke od meda procijeđenog i gdje ima voća ‎svakovrsnog i oprosta od Gospodara njihova – zar je to isto što i patnja koja čeka ‎one koji će u vatri vječno boraviti, koji će se uzavrelom vodom pojiti, koja će im ‎crijeva kidati!“ (Muhammed: 15).‎

Očigledno da ova dva boravišta nemaju ništa zajedničko. Nevjernici će imati ‎odvratnu hranu, ali im ona čak neće moći ni glad ni žeđ utoliti. Bit će izloženi užasnim ‎patnjama, stalno će se pržiti na vatri, a rane neće nikad zarasti. Bezbroj puta će od ovih ‎povreda koža otpasti pa će je Allah, dž.š., obnoviti da bi je ponovo izložio istoj patnji i oni ‎će vječno moliti za pomoć i za malo hlada.‎

Oni će vidjeti kako stanovnici Dženneta sjede u debelim hladovima i kako uživaju ‎u plodovima blagoslova kojim ih je Allah, dž.š., obasuo, a nevjernici će moliti vjernike da ‎im daju nešto od tog dobra. Kur’an ovu situaciju opisuje na sljedeći način:‎

‎„I stanovnici vatre dozivat će stanovnike Dženneta: „Prolijte na nas vode ili ‎nešto od onoga čime vas je Allah obdario!“ – a oni će reći: „Allah je to dvoje ‎nevjernicima zabranio“ (El-A'raf: 50).‎

Na molbe nevjernika nikada neće biti odgovoreno.‎

‎“Mi smo nevjernicima pripremili vatru čiji će ih dim sa svih strana ‎obuhvatati ; ako zamole pomoć, pomoći će im se sa tekućinom poput rastopljene ‎kovine koja će lica ispeći. Užasna li pića i grozna li boravišta!“ (El–Kehf: 29).‎

Allah, dž.š., će Džennetlije obući u najljepše haljine od svile i kadife i ukrasit će ih ‎najljepšim nakitom od srebra i zlata. Nevjernici će nositi haljine od sumpora i katrana, bit ‎će okovani u teške okove u kojima će biti dovedeni na džehenemske rešetke na koje će ‎leći i gdje će ih pokriti pokrivačima od vatre. ‎

Vjernici će živjeti u palatama u kojima će sjediti na zlatom protkanom namještaju ‎sa prelijepim prijestoljima pokrivenim brokatom.‎

Logor nevjernika će biti Džehennem. Allah, dž.š., tvrdi u Kur’anu da će vjernici ‎imati u Džennetu sve što im srca požele. Džennetlije će biti nagrađene sretnim i ‎spokojnim životom u Džennetu.‎

‎„A oni koji su vjerovali i dobra djela činili bit će u divnim džennetskim ‎baščama, sve što zažele imat će u Gospodara svoga; bit će to blagodat velika“ ‎‎(Eš-Šura: 22); „I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im ‎darovati“ (El-Insan: 11).‎

Da su se nevjernici iskreno, dostojanstveno i savjesno ponašali na Dunjaluku i da ‎su slijedili Allahove upute nikad ne bi doživjeli ovakve patnje. Ova spoznaja je najveći ‎razlog za kajanje nevjernika. Kur’an ovu njihovu muku i kajanje opisuje kao jedno očajno ‎stanje radi kojeg će oni pokušati da se izvuku iz te situacije, ali će posljedica tog ‎njihovog čina biti samo dalje mučenje: ‎

‎„Kad god pokušaju da zbog teškog jada iz nje izađu, bit će u nju vraćeni: ‎‎„Iskusite patnju u užasnoj vatri!“ (El-Hadž: 22).‎

To je tako zato što je Džehennem mjesto bez povratka. Tu kajanje više neće moći ‎nikome pomoći i neće imati nikakvog smisla. U trenutku smrti, meleki saopšte ‎nevjernicima da im se više nikad ništa lijepo neće desiti:‎

‎„Onoga Dana kad ugledaju meleke, grješnici se neće radovati i uzviknut će: ‎‎“Sačuvaj nas, Bože!“ (El-Furkan: 22).‎

Nevjernici će se nadati da će u Džehennemu biti skroz uništeni i da će na taj ‎način izbjeći vječnu kaznu, zato će stalno moliti Allaha, dž.š., da ih usmrti, ali im On ‎neće uslišati molbu i njihove će patnje vječno trajati. Oni su imali čitav život vremena da ‎prihvate istinu, da joj se okrenu i da provedu život u vjeri, ali su oni ignorisali ove ‎znakove i opomene i svjesno su istini okretali leđa. Zato će dobiti sljedeći odgovor:‎

‎„Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti!“ (El-‎Furkan: 14); “Pržite se u njoj, isto vam je trpjeli ili ne trpjeli, – to vam je kazna za ‎ono što ste radili“ (Et-Tur: 16).‎

U 40. ajetu sure el-A'raf opisuje se bezuspješnost nevjernika u svom nastojanju ‎da izbjegnu Džehennem i dođu u Džennet. Allah, dž.š., kaže da oni neće ući u Džennet: ‎‎'dok kamila ne mogne proći kroz iglene ušice'…‎

Osim toga, Allah, dž.š., kaže da će nevjernici od svog Gospodara biti ignorisani i ‎obezvrijeđeni isto onako kako su se oni odnosili prema istini, opomeni i znakovima koji ‎su im dolazili od njihovog Gospodara. Oni neće dobiti odgovor ili pomoć od Allaha, dž.š.:‎
‎ ‎
‎”Evo zašto” – reći će On: “Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ‎ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen“ (Ta-Ha: 126); „I reći će se:“Danas ćemo mi ‎vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam ‎prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći“ (El-Džasije: 34); „Kojima je vjera ‎njihova bila igra i zabava i koje je život na Zemlji bio obmanuo. „Sada ćemo Mi ‎njih zaboraviti, zato što su zaboravili da će na ovaj Dan pred nama stajati i zato ‎što su dokaze Naše poricali“ (El–A'raf:51).‎

Oni će moliti Allaha dž.š. da ih spasi vatre, a Allah, dž.š., će ovako odgovoriti:‎

‎ „Ostanite u njoj prezreni i ništa Mi ne govorite!“- reći će On“ (El–Mu'minun: ‎‎108).‎

Nevjernici će biti kažnjeni patnjom u vatri u kojoj će biti prepušteni sami sebi. ‎Allah, dž.š., im se neće smilovati, niti će im ukazati pomoć, samo će objelodaniti sve ‎njihove greške i grijehe. Da su na Dunjaluku tražili utočište kod Allaha, dž.š., onda bi već ‎tada shvatili da Allah, dž.š., najviše prašta, da je najplemenitiji i najmilostiviji. Ali dolazak ‎do spoznaje u onom trenutku kad ugledaju džehennemsku vatru neće imati nikakvog ‎smisla ni koristi.‎
Možemo zaključiti, iz svega do sada rečenog, da je Allah, dž.š., jako milostiv ‎prema ljudima i da im je on jedini pravi prijatelj i zaštitnik. U onom trenutku, kad se iza ‎njih zatvore džehennemske kapije, ne postoji nikakva šansa za pokajanje i povratak. ‎Nikada više neće dobiti onu šansu koju su imali na Dunjaluku.‎
Kur’an opisuje put ka spasu na sljedeći način:‎

‎„Ali oni koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u ‎Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku ‎nagradu dati. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? ‎Allah je blagodaran i sveznajući“ (En-Nisa’: 146,147).‎

Harun Yahya
S engleskog, Enisa Selimovic

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.