Prva trećina zul-hidždžeta, najvrednija poslije Ramazana

Islam
Islam

Poštovani dzema'ate, draga braćo. Uzvišeni Allah odredio je pripadnicima ovog ummeta znatno kraće životne vijekove u odnosu na ranije narode, ali im je, iz Svoje plemenitosti, podario posebne sezonske prilike u kojima se dobra djela višestruko nagrađuju.

Koristeći te prilike pripadnici ovog ummeta mogu postići veliki uspjeh za koji bi inače trebao mnogo duži vremenski period.

Jedna od tih posebnih prilika je prva trećina zul-hidždžeta, a na to upućuju brojni tekstovi, od kojih su:

Allah dž.š. se zaklinje sa prvih deset noći mjeseca zu-l-hidže, pa kaže: “Vel fedžr, ve lejalin ašr, veššef-i vel vetr, vellejli iza jesr…” – „Tako mi zore!” I deset noći! (El-Fedžr, 1-2)

Tumačeći značenja ovih Allahovih riječi, poznati komentator Kur'ana Ibn Kesir kazao je: ”Deset noći – odnosi se na prvih deset dana zul-hidždžeta, kao što su to rekli Ibn Abbas, Ibnuz-Zubejr, Mudžahid i brojni drugi.“ (Ibn Kesira, 8/390)  Allah dž.š., se zaklinje ovim danima, a ono sa čime se zaklinje Gospodar svjetova ima posebnu važnost.

Imam Ahmed i drugi sa ispravnim lancem prenosilaca od Abdullaha b. Amra b. El-Asa, radijallahu anhu, prenosi da je rekao: ”Bio sam kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu spomenuo djela, a on reče: ”Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih dana (prvih deset dana zul-hidždžeta). Prisutni su upitali: ”Allahov Poslaniče, i od borbe na Allahovom putu?” Rekao je: ”I od borbe na Allahovom putu, osim čovjeka koji u borbi na Allahovom putu žrtvuje svoj život i imetak.“ (Taberani i Ahmed)

Iz hadisa se razumije da je svako dobro djelo koje se učini u prvih deset dana zul-hidždžeta Allahu draže od borca na Allahovom putu koji na tom putu ne preseli, tj. od gazije, te da se sva dobra djela u njima, bez izuzetka, višestruko nagrađuju.

Citirani hadis nam govori da je prva trćina mjeseca zu-l-hidžeta bolja od ostalih dana. Ova prednost se odnosi na ostale dane mimo zadnje trećine Ramazana, u kojima je noć Kadra, a koja je vrijednija od hiljadu mjeseci.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u hadisima govori o vrijednosti i značaju zu-l-hidžeta i podstiče ashabe i sve vjernike na pojačani ibadet. Preporučivao je u ovim danima puno tesbiha (rijeci slave Allahu dž.š.), tahmida (zahvale Njemu) i tekbira. U tom smislu su i riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje prenosi Abdullah ibn Omer r.a.: “Nema vrijednijih dana kod Allah dž.š., niti dražih Njemu, od ovih deset dana, pa pojačajte u njima tehlil (izgovaranje šehadeta), tekbir (veličanje Allaha dž.š.) i tahmid (zahvale Allahu dž.š.)!” (Ahmed)

Tekbiri se uče u svim prilikama tokom ovih mubarek dana, a neposredno nakon namaza propisano ih je učiti u periodu od sabah-namaza na dan Arefata, dan prije bajrama, do ikindija-namaza četvrtog dana Bajrama, uči se poznati tekbir: Allahu ekberullahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l-hamd.

Sunnet je da to učenje bude naglas u: džamiji, kući, ulici i na svakom mjestu gdje se može spominjati Allahovo ime.

Ljudi uče naglas, pojedinačno, dok žene uče u sebi. Ovaj sunnet je potpuno iskorijenjen i gotovo da se ne čuju tekbiri u prvih devet dana ovog mjeseca.

Potrebno je one koji su zanemarili ovaj sunnet podsjetiti na njega. Zato, oživite ovaj sunnet, a neka vam prethodnici ovog ummeta budu uzor, jer imam El-Buhari u svome Sahihu navodi predaju da su Ibn Omer i Ebu Hurejre, r.a. izlazili na pijacu u ovih deset dana, pa su donosili tekbire, a zatim su to činili i ostali ljudi povodeći se za njima.

Prva trćina zul-hidždžeta obuhvata dan Arefata i prvi dan Kurban-bajrama, o kojima je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Najveličanstveniji dan kod Allaha je prvi dan Kurban-bajrama, a zatim dan Arefata.“ (Ebu Davud i Nesai – sahih)

Posebno je za nas koji nismo otišli na hadždž vrijedno postiti deveti dan zu'l-hidžeta, odnosno dan Arefata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio: ”Računam da će Allah postom tog dana oprostiti grijehe učinjene u protekloj, i grijehe učinjene u narednoj godini.“ (Muslim)

Spomenuti ajet i hadisi jasno ukazuju na vrijednost tih dana, u ovim danima otvaraju se vrata onima koji se žele nadmetati u činjenju dobrih djela i postizanju visokih stepeni oživljavajući ovaj zapostavljeni sunnet. 

Djela koja je pohvalno činiti u prvoj trćini zul-hidždžeta.

Vidjeli smo koliko su dobra djela u prvih deset dana zul-hidždžeta vrednija od istih u drugom vremenu. Zbog toga je potrebno ovim danima posvetiti posebnu pažnju i ispuniti ih dobrim djelima svih vrsta, a naročito sljedećim: Obavljanje hadždža i ‘umre. To je najbolje što se može učiniti u tim danima, jer kome Allah omogući obavljanje hadždža i ‘umre na propisan način, nagrada mu je Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Umra nakon umre je iskup za grijehe počinjene između njih, a za hadždž mebrur (ispravno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.” (Muttefekun alejhi(

Donošenje tekbira i učenje zikra, Dobrovoljni post. Dobrovoljni namaz. Uz nastojanje da se obavezni namazi klanjaju u džamijama, pohvalno je u tim danima učestati dobrovoljne namaze, jer namaz je jedan od najvrednijih ibadeta. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ”Nastoj da što više sedždi učiniš, jer za svaku sedždu koju učiniš Allah će te Sebi podići za stepen i grijeh ti oprostiti.“ (Muslim)

Zatim udjeljivanje sadake. Klanje kurbana u danima Bajrama, jedenje i udjeljivanje kurbanskog mesa.

Kao što postoje i mnoga druga djela koja je pohvalno činiti bilo kada, a naročito u tim danima: učenje Kur'ana, istigfar, dobročinstvo roditeljima, donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i sl.

Zatim Bilježi Muslim i drugi od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada vidite mlađak od zulhidždžeta, Nemojte  uklanjati  ni dlake (kosa, brada i sl.) ni nokte, sve dok ne zakoljete kurban. Najprije će biti da se ova zabrana odnosi samo na onoga ko kolje kurban a ne obuhvata ni ženu niti djecu.

U haberu stoji da je Musa a.s. rekao: “Gospodaru, molih Te a Ti se ne odazivaš mojoj molbi, pouči me kako da Te molim.” – “Allah dz.s. je objavio Musau a.s. „O Musa, kada nastupi prva desetina mjeseca zul-hidzeta, reci: LA ILAHE ILELLAH – ispunit cu ti potrebu.” – “Musa reče: „Gospodaru, pa svaki Tvoj rob to govori.” – „Allah reče: „O Musa, ko kaže: LA ILAHE ILELLAH – samo jednom u ovim danima, pa kad bi stavio sedam nebesa i sedam zemalja na jedan tas vage, a LA ILAHE ILELLAH, na drugi tas, pa zaista ono je teže i ovaj govor bi prevagnuo sve njih zajedno.”  

A Muhamed a.s., je govorio: “Najvrijednije što sam rekao ja i ono što su rekli po­slanici prije mene u danima ove desetine je: LA ILAHE ILELLAH, VAHDEHULA ŠERIKELEH.”

Molimo Allaha, dž.š. da nam podari olakšanje na samrti, svjetlo u kaburu, težak mizan dobrim djelima i spasi nas od kazne na oba svijeta. Molim Allaha, dž.š. da promjeni naša stanja na bolje. Amin!                   

Bijelo Polje: 28-10-2011 god.

Admir ef. Zekić

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.