Izgrađen pojedinac je izgrađen Ummet

Izgrađen pojedinac je izgrađen Ummet
Izgrađen pojedinac je izgrađen Ummet

U ime Allaha, Svemudobročinitelja, Miliostivog

Bismillahir-rahmanir-rahim

Zahvala pripada Allahu dž.š, na svim blagodatima koje nam je podario. Hvala Mu što nas je pravom Putu uputio. Neka Mu je hvala što nam je darovao zdravlja, slobode i blagodati čiste pitke vode. Hvala Mu što nam je poslao Kur’an časni i učinio ga putokazom pravog puta. Allahov neprekinuti mir i blagoslov neka su na posljednjeg Allahovog miljenika i Poslanika, Muhammeda s.a.w.s., na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve vjernike i vjernice do Sudnjega dana, Amin.

Braćo u vjeri,

Sjećajući se Poslanika a.s., i njegovog života, u ovom mjesecu, sjećamo se njegovih napora, rada, trpljenja, njegovog truda, njegovih briga i želja, njegovih poruka i postupaka,  ne možemo a da ne primijetimo da je sve to činio da istina pobijedi laž i da svjetlo islama obasja zemlju, uđe u ljudska srca i njihove domove i da što više bude smirenih i spašenih, da što više bude onih koji čine njegov Ummet.

I onda kada su mu utrobu od deve bacali na glavu dok  je na sedždi kod Kabe bio, i onda kada je od muka umornog Bilala r.a., suzama žalio, i onda kada je u suzama i s uzdahom rodnu Mekku napustio i kada je pješice Hidžru učinio i jako često od gladi kamen na stomak vezao i kada je u Taifu rukama krv sa lica brisao i uputu i oprost za njih molio, sve je to činio za Ummet, za jaku zajednicu muslimana.

Onda kad traži, traži za Ummet. Kad se ljuti i kad mu lice pocrveni to čini kad brani istinu i ummet, onda kad dovi, dovi za Ummet. Nikad se zbog sebe ne rasrdi, niti šta zatraži,nikada sebe ne stavi ispred drugih i jednu sigurnu dovu, dovu šefaata (zagovorništva) na Danu velikog Suda ostavlja za svoj Ummet.

Svaki svoj uzdah, izgovorenu riječ, uputu i savjet do kraja svoga života davao je da izgradi jake ličnosti, čvrstog karaktera,odgovorne prema obavezama koje preuzmu, dobročinitelje koji bezrezervno pomažu svima i koji će kao skupina biti ponosna zajednica, ponosan Ummet.

Za svoga života i Poslaničke mu misije, uspio je da izgradi jako društvo, zajednicu koja je zasnovana na principima pravde, humanosti i dobročinstva. Uz njega su odrastali i duhovno sazrijevali pojedinci koji su čvrsto u Allaha vjerovali, slijedili svoga Poslanika a.s., i svoj karakter jačali porukama da se drugom želi ono sto se želi za sebe, da je čovjekova misija na zemlji uspostaviti pravdu i po njoj zivjeti.

Od Ebu Hurejre r.a., se prenosi da je Poslanik a.s., jednoga dana rekao:“ Ima li neko da hoće da mu saopštim nešto, što će upamtiti i po tome raditi, te druge upoznavati sa tim, pa da i drugi po tome postupaju?“ Pa Ebu Hurejre  r.a., reče: „ Ja ću Allahov Poslaniče“  Uze me za ruku pa mi reče: “Čuvaj se onoga što je zabranjeno bićeš najpobožniji, budi zadovoljan s onim što ti je Allah dao bićeš najbogatiji, budi dobar prema svom komšiji bićeš vjernik, voli drugima ono što voliš sebi bićes musliman i nemoj se pretjerano smijati, jer pretjerano smijanje umrtvljuje srce“ ( Tirmizi)

Ovu poruku Poslanika a.s, je dobro upamtio i po njoj živio sam Ebu Hurejre r.a., i nastojao je pričati i živim primjerom pokazivati i ostalim ashabima. Čuvajući amanet Poslanika a.s., ashabi su živjeli njegove poruke. Kloneći se svega onoga što je Allah zabranjenim učinio jačali su svoju vjeru i bili daleko od svega onoga što je ružno. Trudeći se da grade onaj svijet-ahiret, nisu zaboravljali ni svoj udio na dunjaluku ali su bili uvijek zadovoljni onim što im je Allah dao te tako u dušama osjećali zadovoljstvo najbogatijih. Pazeći svoje komšije i iskazujući svoje poštovanje i dobročinstvo prema njima znali su da je na njih ponosan njihov Poslanik a.s, te želeći svim ljudima ono što su i sebi željeli, postadoše dobročinitelji čistih srca, dobri članovi jakog Ummeta.

Punog srca, prostranih prsa, ponosan na ono za šta se borio, zadovoljan onim što je vidio i dočekao, primio je kur’anske riječi i s radošću ih ashabima saopštio. “ “Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio: tražite da se čini dobro, a odvraćate od zla, i vjerujete u Allaha!…”
(Ali Imran, 110)

Milostivog Allaha dž.š molimo da nas učini dostojnim i ponosnim sljedbenicima časnog Pejgambera a.s., i da nam dadne snage, razboritosti i volje da čuvamo njegov amanet i da na Danu Velikog Suda budemo dostojni njegovog Šefaata.  Amin!

Slika: http://www.telegraph.co.uk

Amer ef. Šukurica
Hutba održana u Rasovu
Bijelo Polje
18.01.2013.
06.Rebiul-Ewel 1434.g.h.

Komentiraj

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.