MEDRESA: primljeni kandidati na prijemnom ispitu školske 2019/2020

MEDRESA “MEHMED FATIH” Spisak primljenih kandidata na prijemnom ispitu školske2019/2020 Redni broj Prezime i ime 1. Ćeman Alisa 2. Drešević Mensura   3. Hasanović Lejla 4. Ljuljanović Abida   5. Ljuljanović Arta 6. Ramdedović Amina 7. Tula Merisa 8. Nurković Velida 9. Osmanović Ajla 10. Liković Emira 11. Fejzić Saliha 12. Hasić Ernesa 13. Omerović … Opširnije