OBAVJEŠTENJE

MEŠIHAT ISLAMSKE ZAJEDNICE U CRNOJ GORI MEDRESA “MEHMED FATIH“ O B A V J E Š T E NJ E Obavještavaju se učenici koji imaju pravo vanrednog polaganja da su termini januarskog roka školske 2017/2018.godine- 22. 23. 24., januar 2018. (ponedeljak,utorak i srijeda) sa početkom u 13:00h Svi oni koji žele polagati u januarskom roku … Opširnije