Prava starijih u islamskom vjerozakonu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog  Uvod Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na vođu poslanika, njegovu porodicu, sve njegove drugove i one koji ga vjerno slijede. Pred vama je predavanje o pravima starijih osoba u svijetlu islamskog vjerozakona i božanskih uputa koje sam, na molbu Islamske organizacije za medicinu, održao u … Opširnije