Osmjeh u praksi Muhammeda, s.a.v.s.

Osmjeh u praksi Muhammeda, s.a.v.s.

Neka je neizmjerna hvala Uzvišenom Allahu, Gospodaru svih svjetova! Neka je salavat i selam na najboljeg Allahovog roba i najodabranijeg poslanika, Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu i plemenite, istinoljubive ashabe. Ovim susretom, uz Allahovu dozvolu, imamo namjeru da se upoznamo sa jednim prilično napuštenim sunnetom (praksom) Allahova Poslanika, s.a.v.s. Kada čitamo siru (životopis Poslanika, s.a.v.s.), … Opširnije