Prava nemuslimana u islamskoj vlasti

Dr. Jusuf Karadavi

Šejh Qaradawi se ubraja u najzapaženije islamske ličnosti koje se odavno zanimaju za pitanja prava nemuslimana u muslimanskim društvima. Izlažem navode iz njegovih brojnih napisa po ovom pitanju, jer je on eminentan šerijatski pravnik, a njegovi zaključci se uvijek oslanjaju na šerijatske izvore. Od najbitnijih prava nemuslimana u muslimanskim društvima, na koja se šejh Qaradawi … Opširnije

Od Sumerije do Babilona: Iračko naučno nasljeđe

Trenutni rat u Iraku nije napad samo na ljude već i na bogato i ogromno iračko nasljeđe. Zemlja koja leži između rijeka Tigrisa i Eufrata, u staro doba poznata kao Mezopotamija, je bila svjedok pojave najranijih civilizacija poput Sumera, Asira, Akada, kao i Babilonaca, te se zato smatra kolijevkom zapadne civilizacije. Te rane civilizacije su … Opširnije

Islam u Kini

Stari zapisi Tang dinastije opisuju posjetu granica Kine od strane Sa'ad ibn Ebi Vekkasa, r.a., jednog od ashaba Poslanika Muhammeda, a.s., 650. godine. Taj događaj se smatra rođenjem islama u Kini. Kineski car Yung-Wei je poštovao učenja islama i smatrao ih kompatibilnim sa učenjem Konfučija. Da bi pokazao divljenje prema islamu car je omogućio izgradnju … Opširnije