Category: Islamske teme
Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) I dio

Šerijatski propis obrezivanja žena (cirkumcizija) I dio

1

UVOD Hvala Allahu. Selam i blagoslov Allahovom Poslaniku, njegovoj porodici, drugovima i onima koji slijede njegovu uputu. Još dok sam bio student na Al-Azharu vidio sam da ...

READ MORE +
Prava nemuslimana u islamskoj vlasti

Prava nemuslimana u islamskoj vlasti

0

Dr. Jusuf Karadavi Šejh Qaradawi se ubraja u najzapaženije islamske ličnosti koje se odavno zanimaju za pitanja prava nemuslimana u muslimanskim društvima. Izlažem navode iz ...

READ MORE +
Od Sumerije do Babilona: Iračko naučno nasljeđe

Od Sumerije do Babilona: Iračko naučno nasljeđe

0

Trenutni rat u Iraku nije napad samo na ljude već i na bogato i ogromno iračko nasljeđe. Zemlja koja leži između rijeka Tigrisa i Eufrata, u staro doba poznata kao Mezopotamija, ...

READ MORE +
Islam u Kini

Islam u Kini

0

Stari zapisi Tang dinastije opisuju posjetu granica Kine od strane Sa'ad ibn Ebi Vekkasa, r.a., jednog od ashaba Poslanika Muhammeda, a.s., 650. godine. Taj događaj se smatra ...

READ MORE +
ABC islamskog zakona

ABC islamskog zakona

0

1. Šta je šeriat? Riječ šeriat jezički označava put koji vodi do izvora ili stazu pravog puta. Riječ šeriat se koristi u ovom značenju da ukaže na put ili mjesto na koje želimo ...

READ MORE +
OBNOVA VJERE

OBNOVA VJERE

0

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Riječ novo se spominje u više Kur`anskih ajeta: ”A ako se čudiš, pa - čudo su riječi njihove: "Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, ...

READ MORE +