Category: Historija
Tajna Vezirove džamije – vruća kiša je padala iz vedra neba

Tajna Vezirove džamije – vruća kiša je padala iz vedra neba

0

Na sjeveroistoku Crne Gore, u Gusinju, nalazi se Vezirova džamija, jedan od najstarijih spomenika islamske monomentalne kulture. Ova džamija, koja je najstarija u Gusinju, poznata ...

READ MORE +
Učenjak i tiranin

Učenjak i tiranin

0

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog Uvod Ovo je novi-stari pozorišni komad. Novi po svojoj formi, a stari po sadržaju i tematici. U nešto drugačijoj formi, napisao sam ga ...

READ MORE +
Zvižduk bulbula

Zvižduk bulbula

0

Pjesnik al-Asme'i i abbasijski halifa Abu Dža'fer al-Mansur   Pripovijeda se da je abbasijski halifa Abu Dža'fer al-Mansur bio veoma obazriv prema trošenju državnog novca. ...

READ MORE +
Pjesnik sa ćupom

Pjesnik sa ćupom

0

  Pjesnik sa ćupom Pripovijeda se da je jedan siromašni pjesnik dobio ukor od svoje žene zbog siromaštva, pa ga je i, prosto, istjerala iz kuće rekavši mu da donese nešto ...

READ MORE +
El-Karevijjin – najstariji univerzitet na svijetu

El-Karevijjin – najstariji univerzitet na svijetu

0

Džamija el-Karevijjin u Fesu - najstariji univerzitet na svijetu Panorama Fesa - hiljadugodišnje medine Univerzitet el-Karevijjin (جامعة القرويين) nalazi se u Fesu, Maroko. ...

READ MORE +
Al-Atabek

Al-Atabek

0

Azerski atabegPorijeklo i značenje Al-Atabek je sintagma koja označava savjetnika ili učitelja turskih vladara koji su bili zaduženi za odgajanje istaknutih vojskovođa u doba ...

READ MORE +
Porijeklo porodice Haverić

Porijeklo porodice Haverić

4

Džamija Goričani nakon čišćenja 530 godine postojanja Prenosi se od hfz Miftar-bega, zvani Muhtar-bega, koji prenosi od svog oca Jusuf-bega da mu je njegov otac rekao, da ...

READ MORE +
Status hadža u islamu i druge fetve

Status hadža u islamu i druge fetve

0

Bejtu-l-Atiq Hadž je jedan od najsvetijih obreda islama i najuzvišeniji propis. On se po svojoj važnosti izdvaja od ostalih obreda. Isto tako, on je jedan od pet stubova ...

READ MORE +
Ćazim beg – Od velikog komadanta do kulturnog reformatora

Ćazim beg – Od velikog komadanta do kulturnog reformatora

0

Gotovo je nemoguće šetati tuškim ulicama, a ne primijetiti prisustvo starih turskih građevina koje su tu ostale nakon povlačenja Turaka sa Balkana. Centralna džamija, stara ...

READ MORE +
Skender Čauševa – Starodoganjska džamija u Podgorici

Skender Čauševa – Starodoganjska džamija u Podgorici

1

Oko vremena nastanka i oko toga ko je osnivač ove džamije dugo je vladala zabuna. Neki je poistovjećuju sa Sultan-Fatihovom džamijom u podgoričkoj tvrđavi, a drugi misle da su ...

READ MORE +