Tag: grid

ISRA I MI'RADŽ

ISRA I MI'RADŽ

Isra i Mi’radž predstavlja noćno putovanje blagoslovljenog Poslanika Muhammeda, a. s., iz Mekke do Jerusalema, a odatle u više sfere ka Bogu. Prva odrednica naziva ovog jedinstvenog, u povijesti neponovljivog događaja označava horizontalni put blagoslovljenog Poslanika, a. s., od Mesdžidu-l-Harama u Mekki do ...

READ MORE +

Al-Atabek

Al-Atabek

Azerski atabegPorijeklo i značenje Al-Atabek je sintagma koja označava savjetnika ili učitelja turskih vladara koji su bili zaduženi za odgajanje istaknutih vojskovođa u doba Seldžuka, a koji su po očevoj strani bili u srodstvu sa njima. Riječ „Ata“ je turskog porijekla koja označava predaka. Ona je sastavni dio ...

READ MORE +

Rizik u ime er-Rezzaka, dž.š.

Rizik u ime er-Rezzaka, dž.š.

Oni koji u Allaha ne vjeruju, pokušavaju da nevjerovanje nadomjeste krilaticom "vjeruj svojim snovima". A kada vjeruješ u Allaha, i snovi koje budan sanjaš nisu nesigurna nada očekivanja da ti pomogne maglovito "nešto", već sigurni oslonac u svog Gospodara, kog spoznaješ Njegovim plemenitim imenima i svojstvima. ...

READ MORE +

Propisi hadždža i umre

Propisi hadždža i umre

Uvjeti da bi hadždž bio primljen Hadždž, kao i svaki drugi ibadet, da bi bio primljen kod Allaha dž.š. mora ispunjavati dva uvjeta: 1) Da bude iskren u ime Allaha dž.š. i da se čovjek ne nada ničijoj nagradi, sem nagradi Gospodara svjetova. S toga molimo Allaha dž.š. da nas ne učini od onih koji obavljajući ...

READ MORE +

Hutba reisa Rifata ef. Fejzića u Bioči

Hutba reisa Rifata ef. Fejzića u Bioči

Ispravan život je put čestitosti Hvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova. Kruna svakog našeg uspjeha je Njegova pomoć. Garant nastavka njegove pomoći, je zahvalnost na uspjehu koji nam je podario. Salavati i selami neka su na našeg miljenika i poslanika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu i ashabe, i sve ...

READ MORE +