Latest Posts

ABC islamskog zakona

ABC islamskog zakona

1. Šta je šeriat? Riječ šeriat jezički označava put koji vodi do izvora ili stazu pravog puta. Riječ šeriat se koristi u ovom značenju da ukaže na put ili mjesto na koje želimo otići, odnosno na određeni cilj koji želimo ostvariti. Međutim, riječ šeriat i njene derivativne forme su pet puta spomenute u Kur'anu. Do ...

READ MORE +

OBNOVA VJERE

OBNOVA VJERE

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Riječ novo se spominje u više Kur`anskih ajeta: ”A ako se čudiš, pa - čudo su riječi njihove: "Zar ćemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?" (Er-Ra`d: 5); ”Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?"(El-Isra` 49). ...

READ MORE +

Historija Al-Azhara

Historija Al-Azhara

Uvod Više od hiljadu godina Al-Azhar je bio u službi svetionika islamskog svijeta. Kordoba, Granada i Bagdad, svi su imali ulogu centra islamske kulture još prije Kaira u čijem srcu je Al-Azhar. Oni su sami izkazivali tu prednost i razliku. Sada je Al-Azhar prepoznatljiv kao internacionalno stjecište ...

READ MORE +

Turbeta u Podgorici, Žabljaku i Rožajama

Turbeta u Podgorici, Žabljaku i Rožajama

TURBE U PODGORIČKIM LIVADAMA O turbetu u Podgoričkim livadama pisano je u raznim izvorima i literaturi. Iz Glasnika Etnografskog muzeja na Cetinju navodimo tekst koji je objavljen ( prenijet ) u ''Almanahu ''. "Najstarija džamija u staroj Podgorici i jedina koja sada postoji je ona koju ...

READ MORE +

Turbeta u Crnoj Gori

Turbeta u Crnoj Gori

UVOD Svaka civilizacija ostavljala je iza sebe tragove svoje kulture - u materijalima trajne vrijednosti, kamenu, pečenoj glini, metalu, pisanim spomenicima i dr. Nas, u ovom radu, posebno zanima epigrafika, koja, kao što se zna, ispituje, proučava i dešifruje natpise, napise i zapise. Riječ je o ...

READ MORE +

Ramazan – mjesec oprosta

Ramazan – mjesec oprosta

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je selam i salavat na Muhammeda Allahovog Poslanika, na njegovuorodicu, na njegove drugove (ashabe) i na sve sljedbenike muslimane. Nastupio nam je casni mjesec i velicanstven doživljaj. To je mjesec Ramazan u kojem je objavljen Kur'an, kao uputa ljudima, jasan vodic ...

READ MORE +

Dan državnosti Islamske Republike Irana

Dan državnosti Islamske Republike Irana

Džemo ef. Redžematović i Mehdi Šabanadžović u iranskoj Ambasadi u Beogradu Podgorica - U ponedeljak 13. 02. 2006. godine obilježena je 27. godišnjica islamske revolucije koju je poveo Imam Homeini i nastanka Islamske Republike Irana. Na poziv ambasade Islamske Republike Irana u Beogradu, ovoj svecanosti koja se ...

READ MORE +

Intervju sa Zilkom Spahić – Položaj žene

Intervju sa Zilkom Spahić – Položaj žene

Zilkom Spahić Mr Zilka Spahić Šiljak rođena je 1968. godine u Zenici. Završila je Gazi Husrevbegovu medresu. Diplomirala je na Fakultetu islamskih znanosti u Sarajevu. Magistrirala ljudska prava i demokraciju na temu: „Politicka participacija žena“, a trenutno priprema doktorat na temu: „Žene, religija i politika“ ...

READ MORE +