Latest Posts

Odlike humanitarnog angažmana u Islamu

Odlike humanitarnog angažmana u Islamu

Humanitarni angažman u Islamu posjeduje specifičnosti koje ga odlikuju od dobrotvornih aktivnosti u drugim religijama i filozofijama. Te specifičnosti su sljedeće: Prva: Sveobuhvatnost Kome se čini dobro? Musliman treba činiti dobro i pomagati svakog ko je u nuždi, bez obzira je li bližnji ili daljnji, ...

READ MORE +

Dobrotvorne organizacije u historiji muslimana

Dobrotvorne organizacije u historiji muslimana

Jedan od najistaknutijih pokazatelja da je smisao dobročinstva, osjećaj pomaganja i solidarnosti duboko ukorijenjen u historiji muslimana jeste mnoštvo organizacija koje se brinu o dobrobiti čovjeka i dobročinstvu prema njemu. Čini me srećnim da na ovim stranicama prenesem ono što je napisao veliki misionar ...

READ MORE +

Ummet koji strijemi kosmopolitizmu

Ummet koji strijemi kosmopolitizmu

U zapadnoj civilizaciji pojam ummeta se u etapi izbijanja nacionalizma i rušenja jedinstva kršćanske teologije odvajao i osamostaljivao. U drugoj etapi izbio je sukob zbog kapitalizma i interesa koji je bio bitan faktor za rađanje nacionalizma, pa se stoga u zapadnom intelektualnom i nacionalnom okviru tragalo za ...

READ MORE +

Značenje ummeta u korijenima arapskog jezika

Značenje ummeta u korijenima arapskog jezika

U svojoj knjizi „El-Mufredat fi garibi-l-Kur'an“ Ragib el-Isfahani (502. h. – 1108.) kaže: „Ummet je svaka zajednica koju nešto veže i okuplja. Recimo, jedna vjera, jedno vrijeme i mjesto, bez obzira bilo to milom ili silom. Množina te riječi je umemun.“ Dakle to je zajednica koju okuplja neka stvar po kojoj se ...

READ MORE +

Da li su muslimani jedan ummet?

Da li su muslimani jedan ummet?

Iako se priznaje postojanje materijalnih mogućnosti i ekonomskih potencijala islamskih zemalja, pojedini ljudi sumnjaju da muslimani posjeduju karakteristike, snagu i potencijale jednog ummeta, pa ih smatraju mnogobrojnim ummetima. Jedan dio ljudi koji se bavi ovom problematikom se suprotstavlja idejama zapadne ...

READ MORE +

Put islamskog buđenja – Uvod

Put islamskog buđenja – Uvod

Kada od Gane na jugozapadu krenemo ka Fergani na sjeveroistoku, kada od Filipina na 120° ekvatora na istoku, krenemo do krajnjeg zapadnog dijela Afrike, kada sjeverno od izvora rijeke Volge na 60° meridijana, krenemo ka srednjoj Africi na jugu, te kada od Milke na Malajima istočno, krenemo ka Meleki u Andaluziji ...

READ MORE +

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Pridržavanje Sunneta Poslanika, s.a.v.s.

Bilježe ebu Davud i Tirmizi od Irbad bin Sarije, r.a., da je rekao: „Vazio nam je Allahov Poslanik, s.a.v.s., savjetima od kojih su se srca strahom ispunila a oči suzile, pa mu rekosmo: „O Allahov poslaniče, ovo kao da je oproštajna oporuka“. A on je rekao: „Oporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost ...

READ MORE +

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Zadovoljstvo i čvrsto vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: „Doista je Uzvišeni Allah Svojom pravičnošću učinio radost i lagodnost u zadovoljstvu i čvrstom vjerovanju, a žalost i tugu u srdžbi i sumnji“ . Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s. U ovom časnom hadisu je otkrivena krasna duhovna istina. Jer kako je Allahov zakon ...

READ MORE +