Hadžije iz Crne Gore bezbjedno stigle u Mekku

hadzije iz cgMekka – Prema riječima vođe puta ovogodišnjeg hadždža, generalnog sekretara Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuada ef. Čekića, naši hadžije su bezbjedno stigle na mekkansko tlo, smjestile se u hotele. Po dolasku u Mekku, nakon odmora hadžije su pristupile obavljanju obreda ‘umre, i sada u ibadetima iščekuju nastupanje obreda hadždža. Molimo Allaha da im ibadete olakša i primi ih, te da ih od grijeha čiste vrati njihovim porodicama. hadzije iz cg1hadzije iz cg2hadzije iz cg3

Tags:

No Comments

    Leave a reply